Θέσεις εργασίας στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 59

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «Έρευνα για την βιολογική αξία των προϊόντων (οίνος, σταφίδα) και των παρά- προϊόντων του σταφυλιού από τα νησιά του Ιονίου» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006536, που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ΕΤΠΑ) και της Ελλάδας, προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου τριών (3) εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των δράσεων της ανωτέρω αναφερόμενης Πράξης.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, ειδικότητας Χημείας
– Διδακτορικό Δίπλωμα για το οποίο δεν έχει παρέλθει διάστημα άνω των 60 μηνών από τη λήψη του διδακτορικού τίτλου ειδίκευσης στην επιστήμη της Χημείας ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην επιστήμη της Χημείας για το οποίο δεν έχει παρέλθει διάστημα άνω των 60 μηνών από τη λήψη του τίτλου ειδίκευσης στην επιστήμη της Χημείας ή Υποψήφιος Διδάκτορας που εκπονεί διδακτορική διατριβή στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, ειδικότητας Χημείας.
– Πιστοποιητικό Οινολογικής Εκπαίδευσης
– Διδακτορικό Δίπλωμα για το οποίο δεν έχει παρέλθει διάστημα άνω των 60 μηνών από τη λήψη του διδακτορικού τίτλου ειδίκευσης στην επιστήμη της Διαιτολογίας-Διατροφής ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα για το οποίο δεν έχει παρέλθει διάστημα άνω των 60 μηνών από τη λήψη του τίτλου ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή ή Υποψήφιος Διδάκτορας που εκπονεί διδακτορική διατριβή στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.
– Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Πιστοποιημένη καλή χρήση Η/Υ και Office

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, ειδικότητας Χημείας
– Διδακτορικό Δίπλωμα για το οποίο δεν έχει παρέλθει διάστημα άνω των 60 μηνών από τη λήψη του διδακτορικού τίτλου ειδίκευσης στην επιστήμη της Διαιτολογίας-Διατροφής ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα για το οποίο δεν έχει παρέλθει διάστημα άνω των 60 μηνών από τη λήψη του τίτλου ειδίκευσης στη Χημεία Τροφίμων ή Υποψήφιος Διδάκτορας που εκπονεί διδακτορική διατριβή στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.
– Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Πιστοποιημένη καλή χρήση Η/Υ και Office

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κύριο Ιωάννη Σαμαρά (τηλ. 26710-27308, 6945510380,email: ysamaras@teiion.gr(link sends e-mail) ) και στον κ. Ιωάννη Τσάνη, Προϊστάμενο ΕΛΚΕ (τηλ. 210-9250280 (εσωτ.292), email: itsanis@teiion.gr(link sends e-mail) ).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Ερευνητών στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
Προηγούμενο άρθρο
340 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα
Μενού