Θέση εργασίας στον ΕΛ.Γ.Ο. “Δήμητρα”

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ– ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο Πλαίσιο των Απαιτήσεων του Καν (ΕΚ) 199/2008 και Καν (ΕΕ) 2017/1004» σύμφωνα με την αριθμ. 39272/197 & ΑΔΑ: 6ΛΔΘΟΞ3Μ-ΛΙΧ) Απόφαση έγκρισης έκδοσης πρόκλησης του Διευθυντή του Ινστιτούτου.

Ο συνεργάτης Γεωπόνος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ, Γεωπόνου
– Διδακτορικό στην Αγροτική Οικονομία
– Άριστη Γνώση Αγγλικών
– Γνώση Η/Υ, Microsoft Office, Γνώση Γλώσσας προγραμματισμού R και Στατιστικών πακέτων
– Τουλάχιστον τριετής ερευνητική εμπειρία στη στατιστική και οικονομική ανάλυση κλάδων πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα στην αλιεία, σε θέματα δειγματοληψίας, στη διεξαγωγή και επίβλεψη έρευνας πρωτογενών στοιχείων, στη στατιστική ανάλυση οικονομικών δεικτών και στη συγγραφή ερευνητικών εκθέσεων. Η εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις εμπειρίας και προϋπηρεσίας, δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2102756596 (κα Παυλή Γκλέντις).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *