Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 49

Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της ερευνητικής υποδομής με τίτλο “Industrial standards in the intermediate pressure-tovacuum range”, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του «European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR)», ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με προσωπικό, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων.

Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
– Διδακτορικό Δίπλωμα στην περιοχή της αεριοδυναμικής με χρήση κινητικής θεωρίας.
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2), όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.
– Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα τηλέφωνα 24210.06413 και 24210.06403.

 

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση εργασίας στον ΕΛ.Γ.Ο. “Δήμητρα”
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Μενού