Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την από 5/14.09.2017 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 51ης Τακτικής Συνεδρίασης, ανακοινώνει, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» και κωδικό αριθμό 0130, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, με αντικείμενο τη «Διαχείριση του έργου “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού” (Κ.Α. 0308)».

Απαιτούμενα προσόντα:
– Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Επαγγελματική εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Σοφία Σωτηρίου (τηλ. 2710-372130).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *