Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ε.Κ. “Αθηνά”

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (IN.BI.Σ.), στo πλαίσιo υλοποίησης του υποέργου (1) της ενταγμένης στο ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 Πράξης «Ι3Τ – Καινοτόμος Εφαρμογή του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων σε Ευφυή Περιβάλλοντα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002434 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή ισοδύναμος τίτλος.
– Ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα ενσωματωμένων συστημάτων και τεχνολογιών ΙΤ
– Καλή γνώση Αγγλικής

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή ισοδύναμος τίτλος.
– Ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα ενσωματωμένων συστημάτων
– Καλή γνώση Αγγλικής

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή ισοδύναμος τίτλος.
– Ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα ενσωματωμένων συστημάτων και τεχνολογιών ΙΤ
– Καλή γνώση Αγγλικής

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή ισοδύναμος τίτλος.
– Ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση σχετική με την επιχειρησιακή ολοκλήρωση
– Ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα μοντελοποίησης βιομηχανικών και επιχειρησιακών συστημάτων
– Ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα σημασιολογικής αναπαράστασης
– Ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση σε προσομοίωση και οπτικοποίηση βιομηχανικών συστημάτων και διεργασιών
– Ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση σε ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού συνδετικότητας, ενσωματωμένου λογισμικού και εφαρμογών ιστού
– Καλή γνώση Αγγλικής

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή ισοδύναμος τίτλος.
– Ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα μοντελοποίησης βιομηχανικών και επιχειρησιακών συστημάτων
– Ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα σημασιολογικής αναπαράστασης
– Ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα λογισμικού ολοκλήρωσης με έμφαση σε υπηρεσίες ιστού και πολυπρακτορικά συστήματα
– Ερευνητική εμπειρία σε θέματα μεγάλων δεδομένων
– Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού συνδετικότητας (middleware), ενσωματωμένου λογισμικού και εφαρμογών ιστού
– Καλή γνώση Αγγλικής

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή ισοδύναμος τίτλος.
– Ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα ασφάλειας ενσωματωμένων συστημάτων
– Καλή γνώση Αγγλικής

Θέση 7
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Φυσικού ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμος τίτλος.
– Ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση σχετική με την ανάπτυξη συστημάτων σε υλικό.
– Καλή γνώση Αγγλικής

Θέση 8
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή ισοδύναμος τίτλος.
– Ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα ασφάλειας ενσωματωμένων συστημάτων
– Καλή γνώση Αγγλικής

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα A. Κόκκαλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kokkali@isi.gr (link sends e-mail) και στο τηλέφωνο: 2610 910302.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *