Θέση εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την με αρ. 24/Θέμα 14/21-09-2017 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ:6Ν9Α46914Γ.-ΖΛ9, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «“Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος BalkanMed ERDF και Εθνικούς Πόρους.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή ισοδύναμο
– Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής.
– Επαγγελματική δραστηριότητα- εμπειρία α) Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και διασυνοριακά προγράμματα β) Εμπειρία στην σχεδίαση συστημάτων πληροφορικής σε διασυνοριακά προγράμματα
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου κ. Καθηγητή Σπυρίδων Συρμακέσης, e-mail: syrma@teiwest.gr (link sends e-mail) τηλ. 2610369452.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *