Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα (λίστα)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Δείτε τις προσλήψεις στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα :

Συνοπτικά:

1) ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 12Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 30/18-9-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 9 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 24 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 12Κ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 27ης  Οκτωβρίου 2017, ημέρας Παρασκευής.

2) ΟΑΕΔ: Εκπαίδευση 125 μαθητών/τριών των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ σε συνεργασία με ΕΕΣΣΤΥ, ΟΣΕ και Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας του κατά το σχολικό έτος 2017-18, με την Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού ΑΕ (ΕΕΣΣΤΥ), τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, θα εισαχθούν στις Επαγγελματικές Σχολές  Μαθητείας του ΟΑΕΔ 125 μαθητές και μαθήτριες προκειμένου να εκπαιδευτούν στις εξής ειδικότητες:

  1. Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου,
  2. Τεχνίτες Ηλεκτρονικών Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων και
  3. Τεχνίτες Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.oaed.gr/-/ekpaideuse-125-matheton-trion-ton-epas-oaed-se-synergasia-me-eessty-ose-kai-ellenogermaniko-emporiko-kai-biomechaniko-epimeleterio

3) ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για 50 Άτομα με Αναπηρίες

Ξεκινάει την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. To πρόγραμμα απευθύνεται  σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.oaed.gr/-/programma-epichoregeses-epicheireseon-kai-ergodoton-gia-ten-apascholese-2-000-anergon-atomon-me-anaperies-amea-apexartemenon-apo-exartesiogones-ousies

4) Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Προκήρυξη διαγωνισμού και εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενενήντα (90) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση ως ακολούθως:

Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, σαράντα θέσεις (40).

Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, τριάντα τέσσερις θέσεις (34) παρέδρων Πρωτοδικείου.

Γ. Εισαγγελείς, δέκα έξι (16) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 28ηΣεπτεμβρίου έως και την 12η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, στην γραμματεία της Σχολής ή στην γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της Σχολής

Περισσότερες πληροφορίες στο ΦΕΚ Γ΄ 949/27 Σεπτεμβρίου 2017.

5) Τράπεζα της Ελλάδος: Πλήρωση 43 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, σαράντα τριών (43) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και στελέχωσης «Egon Zehnder», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 (ώρα Ελλάδος 10:00) μέχρι και την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος http://www.bankofgreece.gr  όπου είναι διαθέσιμη και η αναλυτική Προκήρυξη.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210-3202092, 210-3202069 και 210-3202133 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 14:00).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/JobOpportunities/DispItem.aspx?Item_ID=5827&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95

6) ECHA: Πρόσληψη προσωπικού

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), σύμφωνα με το Α.Π. 6215/15-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με στοιχεία:

ECHA/CA/II/2017/005/Contract agent (MF), λήξη υποβολής αιτήσεων στις 09-10-2017

Secretarial (CA II)      (ώρα Ελσίνκι 12.00).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

7) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού, που εδρεύει στη Θέρμη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τη λειτουργία των τμημάτων Εικαστικών στις Δομές ΚΔΑΠ που λειτουργεί η επιχείρηση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας κατά τη διδακτική περίοδο 2017-2018, ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής Ζωγραφικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), Καραολή Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 463423.

Η σχετική προκήρυξη αναζητείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (www.deppath.gr ) ή από τα Γραφεία της ΔΕΠΠΑΘ (ταχ. δ/νση: Καραολή Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης) και στο τηλ.: 2310 463423 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00π.μ. – 14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-09-2017 έως και 11-10-2017,

(Δευτέρα έως Παρασκευή), (09.00π.μ.-13.00μ.μ.).

8) Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Λιμενικό Σώμα-ΕΛ.ΑΚΤ.: Πρόσληψη 12 ατόμων

Το Λιμενικό Σώμα της Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στο Χατζηκυριάκειο της Π.Ε. Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – ΕΛ.ΑΚΤ., Υπαξιωματικών, ειδικότητας Υγειονομικού (ανδρών-γυναικών), συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

9Πτυχιούχοι Νοσηλευτές, (ΚΩΔ. 100)

1Πτυχιούχος Φυσιοθεραπευτής, (ΚΩΔ. 200)

1Πτυχιούχος Λογοθεραπευτής, (ΚΩΔ. 300)

1Πτυχιούχος Εργοθεραπευτής, (ΚΩΔ. 400).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο ειδικότητα προέλευσης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), είτε ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή Παραλαβής-Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, που ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά και αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιλεγόμενους κατόπιν κλήρωσης εκ των οποίων ένας τουλάχιστον έχει ειδικότητα Υγειονομικού (Ιατρού), στην ταχ. διεύθυνση:

Διαγωνισμός Κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ειδικότητας Υγειονομικού Έτους 2017

Επιτροπή Παραλαβής-Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης Σχολή Λιμενοφυλάκων  Τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Τ.Κ. 185 10, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8, Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-10-2017 έως και 03-11-2017, (εργάσιμες ημέρες), (08.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Πληροφορίες: Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 31/25 Σεπτεμβρίου 2017

9) Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.): Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση εν ενεργεία Καθηγητή Τ.Ε.Ι. Πρώτης Βαθμίδας στον κλάδο Διοίκησης ή Οικονομίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση adipsecretariat@hqa.gr

To ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για μέλος του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π. – §2 γ) περ. αα)».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-10-2017 (ώρα 16.00μ.μ.).

11) Δημοτικό Ωδείο Άργους – Ορεστικού: Πρόσληψη 14 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άργους – Ορεστικού, που εδρεύει στο Άργος – Ορεστικό της Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Άργους – Ορεστικού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας επί ωρομισθία για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικοδιδάσκαλων, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΤΕ Μουσικοδιδάσκαλοι Κλασικής Κιθάρας, Άργος-Ορεστικό Καστοριάς

1ΤΕ Μουσικοδιδάσκαλος Πιάνου και Ανωτέρων Θεωρητικών,

Άργος-Ορεστικό Καστοριάς

3ΤΕ Μουσικοδιδάσκαλοι Πιάνου, Άργος-Ορεστικό Καστοριάς

1ΤΕ Μουσικοδιδάσκαλος Βιολιού, Άργος-Ορεστικό Καστοριάς

1ΤΕ Μουσικοδιδάσκαλος Ποντιακής Λύρας, Άργος-Ορεστικό Καστοριάς

2ΤΕ Μουσικοδιδάσκαλοι Υποχρεωτικής Θεωρίας, Άργος-Ορεστικό Καστοριάς

1ΔΕ Μουσικοδιδάσκαλος Αρμονίου, Άργος-Ορεστικό Καστοριάς

1ΤΕ Μουσικοδιδάσκαλος Μονωδίας-τραγουδιού(ΤΕ ή ΔΕ), Άργος-Ορεστικό Καστοριάς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά και να τα υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτικό Ωδείο Άργους Ορεστικού, Κοιμήσεως Θεοτόκου 24, Τ.Κ. 522 00, Άργος Ορεστικό, Καστοριά, (υπόψη κ. Ιωάννη Μαυρίδη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-09-2017 έως και 09-10-2017.

12) Διακυβερνητική Οργάνωση για τη Δημοκρατία IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance): Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Διακυβερνητική Οργάνωση για τη Δημοκρατία IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), σύμφωνα με το Α.Π. 6299/19-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, με στοιχεία:

Executive Director-Stockholm, λήξη υποβολής αιτήσεων στις 12-10-2017

Senior Adviser-Member States and External Relations- Stockholm, λήξη υποβολής

αιτήσεων στις 30-09-2017.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά απευθείας στο IDEA.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.idea.int/careers/employment

13) Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ): Πρόσληψη μεταδιδακτορικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής δυνάμει του Νόμου 4310/2014, άρθρο 18 τις αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Νόμου 4386/2016 καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 259η/8.9.2017 προκηρύσσει την πρόσληψη τις (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για (7,4) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος: ΄΄DEEPEASTMED (STATE OF THE KNOWLEDGE OF DEEP-WATER VULNERABLE SPECIES AND HABITATS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN)΄΄, το οποίο χρηματοδοτείται από την IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).

Ειδικότητα: πτυχιούχος ΑΕΙ Βιολογίας ή Θαλάσσιων Επιστημών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7 χιλ.), Τ.Θ. 712, 190 13 Ανάβυσσος (τηλ. 22910 76331) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hrdept@hcmr.gr  το αργότερο έως τις 9/10/2017.

14) Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός»: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, δύο (2) άτομα

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ένα (1) άτομο

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης Οκτωβρίου 99, Τ.Κ. 54642, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού, υπόψη κας. Ελένης Λάττα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 6/10/2017

15) Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξανδρείας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας.

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, δύο (2) άτομα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού., Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια, Νομού Ημαθίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψη κ Ζαμπέτα Σταύρου (τηλ. επικοινωνίας: 2333-0-53217).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 6/10/2017

16) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη ενός (1) ατόμου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης.

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημοτικής Επιχείρησης  www.deppath.gr ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή – Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 11/10/2017

Αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά Δευτέρα -Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ. μ. Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

17) Δήμος Βέροιας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του, ύστερα από την αριθ. 500/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, δύο (2) άτομα

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ (C) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ένα (1) άτομο

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ (JCB 75 HP), ένα (1) άτομο

Χρονική διάρκεια: δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (ισόγειο-Γραφ. 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ. από 25-9-2017 έως 30-9-2017).

18) ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου

Το Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» (Ε-11730) – ΚΥΑ και Απόφαση 482η/3-5-2012 & 496η/13-9-2012 Συνεδριάσεων ΔΣ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη – Πολιτικού Μηχανικού – διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης.

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-2100 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr

19) Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ‘Γρηγόρης Λαμπράκης’: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ανακοινώνεται η σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), τριών (3) ατόμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαμπράκης¨ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.3812/2009.

Όσοι επιλεγούν θα αναλάβουν, ανά ειδικότητά, τα ακόλουθα Αθλητικά

Προγράμματα του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. για την περίοδο 2017 – 2018 ήτοι:

  1. Πρόγραμμα ¨Άθληση και Γυναίκα¨
  2. Πρόγραμμα ¨Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία¨
  3. Πρόγραμμα ¨Παιδί και Αθλητισμός¨
  4. Πρόγραμμα ¨Άσκηση Ενηλίκων¨
  5. Πρόγραμμα ¨Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία¨

Τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Να είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) :

Ένα (1) άτομο ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού (Αντισφαίριση)

Ένα (1) άτομο ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού (Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί)

Ένα (1) άτομο ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού (Άσκηση Υγεία Αναψυχή)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους, αυτοπροσώπως ή με καταλλήλως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στα γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας& Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου (Δημοτικό Κολυμβητήριο) ώρες 09:00-13:00.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6/10/2017

20) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 856/01-09-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 13282/28-4-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  «Οργανική Χημεία» του Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 07-11-2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2853

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια  να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

21) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 856/01-09-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 13281/28-4-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  «Αναλυτική Χημεία» του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 07-11-2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2854

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια  να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

22) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στα ΦΕΚ 856/01-09-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 13998/12-5-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ.  26510-07265 και 07277)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Γενετική»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις   07 – 11 – 2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2855

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26510-07265 και 07277 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

23) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 893/12-09-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ.  13995/11-5-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)

ΤΟΜΕΑΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία» του Παθολογικού Τομέα.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16-11-2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2937

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

24) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 893/12-09-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ.  13735/10-5-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07496-99)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο  «Οικονομετρία και Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16-11-2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2938

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στα τηλέφωνα 26510-07496-99) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

25) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 893/12-09-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ.  13996/11-5-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)

ΤΟΜΕΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική» του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16-11-2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2936

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

26) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 893/12-09-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ.  13997/11-5-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία» του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16-11-2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2935

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *