Θέση εργασίας για Ειδικό Επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 97

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για πλήρη απασχόληση, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος αναβάθμισης σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας KIOS CoE Teaming.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
– Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
– Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα προγραμμάτων όπως το Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, κλπ.).
– Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, και ευθυκρισία.
– Εμπειρία στην υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22893450/51 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kios@ucy.ac.cy(link sends e-mail).

 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μενού