Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του υποέργου με α/α <1> και τίτλο «Εμβολιασμός Τοπικών Ποικιλιών Αμπέλου σε Κατάλληλα Υποκείμενα, Αξιολόγηση των Αμπελουργικών τους Χαρακτηριστικών και Διαχείριση Εδάφους Αμπελώνων» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007188, που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ΕΤΠΑ) και της Ελλάδας, προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των δράσεων της ανωτέρω αναφερόμενης Πράξης.

Θέση 1
Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο Γεωπόνου με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή ή ισότιμο πτυχίο εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
– Διδακτορικός τίτλος σπουδών ή ισότιμος εξωτερικού αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην Ανάπτυξη Πόρων ή συναφές αντικείμενο από τη λήψη του οποίου να έχουν παρέλθει περισσότερα από 5 χρόνια
– Ερευνητική προϋπηρεσία μετά τη λήψη του διδακτορικού > 5 ετών

Θέση 2
Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, ειδικότητας Βιολογικής Γεωργίας & Τεχνολογίας Τροφίμων
– Διδακτορικό Δίπλωμα για το οποίο δεν έχει παρέλθει διάστημα άνω των 60 μηνών από τη λήψη του διδακτορικού τίτλου ειδίκευσης στην Αμπελουργία-Οινολογία ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αμπελουργία-Οινολογία για το οποίο δεν έχει παρέλθει διάστημα άνω των 60 μηνών από τη λήψη του τίτλου ειδίκευσης ή Υποψήφιος Διδάκτορας που εκπονεί διδακτορική διατριβή στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.

Θέση 3
Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο Γεωπόνου με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή ή ισότιμο πτυχίο εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
– Τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το έργο

Θέση 4
Απαιτούμενα προσόντα:
– Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ειδικότητας Πληροφορικής
– Να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα

Θέση 5
Απαιτούμενα προσόντα:
– Μέλος μόνιμου προσωπικού του Ιδρύματος με εμπειρία στη φροντίδα των εξωτερικών χώρων και του αγροκτήματος του ΤΕΙ
– Δίπλωμα οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κυρία Ειρήνη Κατσαλήρου (τηλ. 26710-26270, 6982799360, email: ekatsal@teiion.gr(link sends e-mail)eirini.katsalirou@gmail.com(link sends e-mail) ) και στον κ. Ιωάννη Τσάνη, Προϊστάμενο ΕΛΚΕ (τηλ. 210- 9250280 (εσωτ.292), email: itsanis@teiion.gr(link sends e-mail) ).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *