Θέσεις εργασίας στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 77

Σύμφωνα με την απόφαση αρ. ΧΙV/7 ης Συνεδριάσεως/22.9.2017 της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, με δυνατότητα παράτασης, για κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πληροφορικής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιολόγηση και Έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων».

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΤΕ Πληροφορικής της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής,
– Εμπειρία (τουλάχιστον διετή) στην τεχνική υποστήριξη χρηστών με λειτουργικά συστήματα Windows. (διάγνωση βλαβών υλικού και λογισμικού, backups, εγκαταστάσεις λειτουργικού, προληπτική συντήρηση, κλπ.),
– Γνώσεις και εμπειρία (τουλάχιστον διετή) στη Διαχείριση και υποστήριξη συστημάτων τεχνολογίας Microsoft Windows (Microsoft Windows Server, Active Directory, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server),
– Γνώσεις και εμπειρία στην Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών (HTML ,CSS, JAVASCRIPT, NET, PHP),
– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν (υπόψη κας Αιμιλίας Πανταζή), στο τηλ. 210-8180255.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Προηγούμενο άρθρο
244 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα
Μενού