Θέση εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 774/Θ.34ο/11.10.2017 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΠΙΘ4691Ο3-10Φ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος: «Ανάπτυξη και Διαχείριση Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά, Αναπτυξιακά, κ.λ.π.)».

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με αντικείμενο εξειδίκευσης τα Πληροφοριακά Συστήματα
– Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα με αντικείμενο την ανάπτυξη εφαρμογών και την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων ΑΕΙ

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο: κ. Εμμανουήλ Τσικνάκης στο τηλ. 2810 379315 και στο email: smag@staff.teicrete.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *