Θέσεις εργασίας στο Eθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας Α.Ε.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 75

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων, AARC2, AENEAS, EOSC-hub, EUDAT2020, OpenMinTeD, SEADATACloud, VI-SEEM, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο κατά προτίμηση Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
– Τουλάχιστον 2 έτη εργασιακής εμπειρίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη δικτυακών υπηρεσιών κυρίως σε Java και Python.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr(link sends e-mail), τηλ. 210-7474254.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://grnet.gr 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
163 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα
Προηγούμενο άρθρο
143 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο
Μενού