Θέσεις εργασίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου «Λειτουργία – Ανάπτυξη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Διαχείριση ποσοστού των εσόδων από δίδακτρα ΠΜΣ – Φάση 2)» [ΚΕ80300], με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή Γεώργιο Στάμου, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου τρία (3) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που πληρούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Εμπειρία στη διδασκαλία Κινεζικής Γλώσσας σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς φοιτητές σε επίπεδο Α1 και Α2.
– Τεκμηριωμένη γνώση της Κινεζικής γλώσσας (Επίπεδο HSK 5).
– Τεκμηριωμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το Π.Δ. 50/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ Ελληνικής Φιλολογίας ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Εμπειρία στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας σε αλλοδαπούς.
– Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το Π.Δ. 50/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων φωτογραφίας σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς φοιτητές.
– Επαγγελματική εμπειρία ως φωτογράφος τουλάχιστον 4 ετών.
– Τεκμηριωμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το Π.Δ. 50/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Έλλη Βλαχοπούλου (τηλ.: 2310 807502, Fax 2310 474569, e-mail: e.vlachopoulou@ihu.edu.gr(link sends e-mail)).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *