Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο REMIX : «Smart and Green Mining Regions of EU», με κωδικό ΕΛΚΕ 68/1501 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Ιωάννη Πασπαλιάρη, του Προγράμματος «Interreg Europe», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών.
– Διδακτορικός τίτλος στο πεδίο Μεταλλουργίας ή/και Μεταλλευτικής
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πιστοποιούμενη από το αντίστοιχο αποδεικτικό
– Προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα τουλάχιστον 5 χρόνια
– Προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα με επιστημονικούς φορείς ή/και βιομηχανικούς φορείς δραστηριοποιούμενους στο πεδίο μεταλλουργίας ή/και μεταλλευτικής, τουλάχιστον 1 έτος
– Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις θα εκτιμηθούν θετικά

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Χημικού Μηχανικού
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με επιστήμη χημικού μηχανικού ή της επιστήμης υλικών
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πιστοποιούμενη από το αντίστοιχο αποδεικτικό
– Διδακτορικό συναφές με αξιοποίηση ορυκτών πρώτων υλών
– Προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα τουλάχιστον 5 ετών
– Επειδή η θέση περιλαμβάνει δραστηριότητες διάδοσης αποτελεσμάτων και πιθανές εκπαιδευτικές δράσεις, κατοχή διδακτικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ)
– Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις θα εκτιμηθούν θετικά

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κ. Μαρία Γρέγου, τηλ. +30-210-7722168, ώρες 10:00 – 12:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mgregou@central.ntua.gr(link sends e-mail)

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *