Θέση εργασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κοινοποιήστε το άρθρο

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 64 παρ. 3 του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017))στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Πολυτροφική Υδατοκαλλιέργεια για Αποτελεσματικότητα και Προστασία του Περιβάλλοντος – Integrated Multi Trophic Aquaculture for EFFiciency and Environmental ConservaTion (IMTA-EFFECT, Id 976)» (Κωδ. ΕΛΚΕ 61.0001) που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ (COFASP – ERANETS) και με Επιστημον. Υπεύθ. την κα Ελένη Μήλιου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι διπλωματούχος Βιολογίας ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται σε κ./κα Ε. Μήλιου, Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, (τηλ. 2105294405, email: elenmi@aua.gr(link sends e-mail)) και στην κα Ό. Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ (τηλ. 2105294926, email: olga.defingou@aua.gr(link sends e-mail)).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *