Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

O Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 2280 και τίτλο «Πρόγραµµα διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων της Επιτροπής Ερευνών Π.Κ.,(εφεξής «πρόγραµµα»), το οποίο χρηµατοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, και τελεί υπό την επιστηµονική εποπτεία του κου. Τσατσάνη Χρήστου, ενδιαφέρεται να συνάψει µια (1) σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΠΕ Οικονοµικού (ΑΕΙ) ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού (ΤΕΙ) της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύµατος της αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από τον ∆ΟΑΤΑΠ,
– Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε µηχανογραφηµένο λογιστήριο µε τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας, τουλάχιστον τριών (3) ετών
– Τεκµηριωµένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται µε το Ειδικό Παράρτηµα Απόδειξης Γλωσσοµάθειας του ΑΣΕΠ µε σήµανση έκδοσης «29/05/2017»,
– Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδοµένων (ECDL ή αντίστοιχο).

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 2831077948, email: kopanaki@uoc.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *