Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5000521, το οποίο υλοποιείται μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, δύο (2) εξωτερικών συνεργατών για «Διοικητική Υποστήριξη» & «Τεχνική Υποστήριξη» αντίστοιχα, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ακαδ. έτους 2017-2018».

Θέση 1
Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην υλοποίηση πράξεων χρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Γνώση χρήσης Η/Υ

Θέση 2
Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής ή συναφών ειδικοτήτων ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ,
– Γνώση και εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην λειτουργία υπολογιστικών και διαδικτυακών συστημάτων.
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ιωάννη Τσάνη, Προϊστάμενο της Μονάδας Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (τηλ. 210- 9250280 (εσωτ.292), email: itsanis@teiion.gr(link sends e-mail)).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *