Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 41

13 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Planning and operational tools for optimising energy flows and synergies between energy networks» – «PLANET» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «PLUG-N-play passive and active multi-modal energy HARVESTing systems, circular economy by design, with high replicability for Selfsufficient Districts Near-Zero Buildings» – «PLUG-N-HARVEST» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories» – «Z-Fact0R» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Software Development toolKit for Energy optimization and technical Debt elimination» – «SDK4ED» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SMart weArable Robotic Teleoperated Surgery» – «SMARTsurg» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Planning and operational tools for optimising energy flows and synergies between energy networks» – «PLANET» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SMart mobILity at the European land borders» – «SMILE» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SURVANT – SURveillance Video Archives iNvestigation assisTant» – «SURVANT» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «DANTE – Detecting and ANalysing TErroristrelated online contents and financing activities» – «DANTE» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «EasyTV – Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content» – «EasyTV» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «EasyTV- Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content» – «EasyTV» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «EasyTV – Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content» – «EasyTV» 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μενού