Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο θεσσαλίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργικός Έλεγχος αναπνοής» με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 2091) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, κύριο Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, το οποίο χρηματοδοτείται από διάφορους φορείς, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΤΕΙ ή κάτοχος ισοτίμου τίτλου σχολής αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ των Ιατρικών Εργαστηρίων
– Πτυχίο ΤΕΙ ή κάτοχος ισοτίμου τίτλου σχολής αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ της Νοσηλευτικής
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ(ΔΙΚΑΤΣΑ) στην «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
– Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
– Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους στη πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου
– Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Νοσηλευτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
– Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 10 ετών στη πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου
– Τεχνική υποστήριξη, Εργαστηρίου Ύπνου και Εργαστηρίου λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής
– Μακροχρόνια Εμπειρία στη νοσηλευτική φροντίδα

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 – 12.00) στον κο Θεόδωρο Κοντό (τηλ. 24210 06413, email: kontos@uth.gr(link sends e-mail)) και στην κα Βασίλαρου Ευαγγελία (τηλ. 24210 06403, email: vasilarou@uth.gr(link sends e-mail)

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *