Ερχονται 3 διαγωνισμοί για 1.035 προσλήψεις εποχικών σε δήμους, μουσεία, ΔΕΚΟ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ερχονται 3 διαγωνισμοί για 1.035 προσλήψεις σε δήμους, μουσεία, ΔΕΚΟ

200 θέσεις στην ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ ενέκρινε την απασχόληση έως 200 φοιτητών της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για το έτος 2018, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, ως εξής:Φοιτητές ηλικίας εως 25 ετών με μηνιαία επιβάρυνση για κάθε φοιτητή ποσού 466,71 € (22,83 € Χ 25 ημέρες Χ 80% = 456,60 € + 10,11 € εργοδοτική εισφορά 1%). Φοιτητές ηλικίας άνω των 25 ετών με μηνιαία επιβάρυνση για κάθε φοιτητή ποσού 533,71 € (26,18 € Χ 25 ημέρες Χ 80% = 523,60 € + 10,11 € εργοδοτική εισφορά 1%). Εξαμηνιαίο κόστος για κάθε φοιτητή: 3.202,26 € (533,71 € Χ 6 μήνες). Η κατάρτιση της λίστας των κληρωθέντων από την Επιτροπή θα περιλάβει κατά προτεραιότητα φοιτητές που δεν έχουν απασχοληθεί τα δύο (2) τελευταία έτη στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει μετά από διενέργεια κλήρωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου παρουσία Τριμελούς Επιτροπής που έχει ορισθεί με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι φοιτητές που θα υποβάλλουν αίτηση.

400 εποχικοί για 5 μήνες στα μουσεία

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη πρόσληψης 400 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικου δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) διάρκειας πέντε (5) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων τη χειμερινή περίοδο. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: φύλακες, νυχτοφύλακες, καθαριστές, αρχαιολογοι, κ.α. Ο αναλυτικό πίνακες με τις θέσεις και τους φορείς απασχόλησης του νέου προσωπικού θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών στο δικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

435 θέσεις στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων

Το Δημοτικο Συμβουλιο του Δήμου Αθηναίων ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού τετρακοσίων τριάντα πέντε (435) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Δ/νσης Μηχανολογικού (Δ/νσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διαφαινόμενο κενό λόγω της προγραμματισμένης λήξεως της απασχόλησης εργαζομένων τόσο με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου όσο και μέσω ΟΑΕΔ, αλλά κυρίως για να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες όπως αναλυτικά αυτές περιγράφονται στα προαναφερόμενα έγγραφα των εν λόγω Δ/νσεων. Οι τετρακόσιες τριάντα πέντε (435) θέσεις που αναλύονται ανά Διεύθυνση είναι όμοιες με αυτές που ο Δήμος έχει αιτηθεί για πρόσληψη μονίμου προσωπικού και συγκεκριμένα είναι οι εξής ειδικότητες:  Α. Γ ια την Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης: Τριάντα (30) ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων με άδεια ταχογράφου, διακόσιοι είκοσι (220) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων, εκατόν πενήντα (150) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων. Β. Για την Δ/νση Μηχανολογικού: Δέκα πέντε (15) ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοκινήτων, δέκα (10) ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων, τρείς (3) ΔΕ Τεχνίτες Γενικά (για επισκευή & συντήρηση αυτοκινήτων- οχημάτων, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση και αντικατάσταση ελαστικών), εναν (1) ΔΕ Εργαλειομηχανών Τόρνου, δύο (2) ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές, εναν (1) ΔΕ Ταπετσιέρηδες Οχημάτων και τρείς (3) ΔΕ Τεχνίτες Φανοποιοί.

 

 

Πηγή:e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *