Θέση εργασία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 63

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Διακρατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Υπερηχογραφική Λειτουργική Απεικόνιση για την Πρόληψη και Διάγνωση των Αγγειακών Παθήσεων(ΦΕΚ τ.Β’ 441/24.03.2015)”», με Κωδικό Έργου 5091 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Γιαννούκα Αθανάσιο, το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2018), με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΤΕ Νοσηλευτικής
– Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον επτά (7) ετών σε θέση Νοσηλευτικής
– Εργασιακή εμπειρία σε ΜΠΣ σχετικό με τους Αγγειακούς Υπερήχους

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 – 12.00) στον κο Θεόδωρο Κοντό (τηλ. 24210 06413, email: kontos@uth.gr(link sends e-mail)) και στην κα Βασίλαρου Ευαγγελία (τηλ. 24210 06403, email: vasilarou@uth.gr(link sends e-mail)).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας για Ακαδημαϊκούς Υπότροφους στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Μενού