Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), για την υλοποίηση της πράξης «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014‐2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και την Ελλάδα (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), με κωδικό ΕΛΚΕ 80890 και Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του ανωτέρω Έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου, με τέσσερις (4) ερευνητές ‐ συνεργάτες με καθημερινή παρουσία και απασχόληση στους χώρους του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Ηπείρου διασυνδεδεμένη με το ωράριο του Εργαστηρίου, το οποίο βρίσκεται στους Κωστακιούς Άρτας.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή ισότιμο ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Άριστες γνώσεις σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης βάσεων δεδομένων
– Άριστες γνώσεις Προγραμματισμού Η/Υ
– Καλή γνώση Αγγλικής (Β2)

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή ισότιμο ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή Πληροφοριακά Συστήματα
– Άριστες γνώσεις Προγραμματισμού Η/Υ
– Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Τμημάτων Διοίκησης & Οικονομίας ΤΕΙ ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Εμπειρία στην οργάνωση δράσεων επικοινωνίας & διάχυσης Αναπτυξιακών Έργων
– Άριστες γνώσεις Υπολογιστών (Εφαρμογές γραφείου/ ECDL)
– Άριστη γνώση Αγγλικής (Γ2)

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων ή τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Άριστες γνώσεις σε θέματα εγκατάστασης εξοπλισμού, ασφάλειας υπολογιστών & δικτύων
– Άριστες γνώσεις Προγραμματισμού Η/Υ
– Καλή γνώση Αγγλικής (Β2)

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26810‐50330/26810‐50038.

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *