Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Απομάκρυνση του χρώματος από τα υγρά απόβλητα με την χρήση νανοτεχνολογίας (CLIENTDR)» με κωδικό πράξης / MIS 5021383, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» της Δράσης «1.b.1.3-α Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις χορήγησης υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Θέση 1
Απαιτούμενα προσόντα:
– Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή πτυχίο Χημικού
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Χημική ή Περιβαλλοντική Μηχανική
– Μεταπτυχιακοί φοιτητές (εγγεγραμμένοι για διδακτορικό στην Χημική ή Περιβαλλοντική μηχανική)
– Εργαστηριακή εμπειρία σε προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης για την επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων αποδεικνυόμενη μέσω σχετικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων
– Γνώση τεχνικών σύνθεσης και χαρακτηρισμού καταλυτών με περιβαλλοντικές εφαρμογές
– Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Θέση 2
Απαιτούμενα προσόντα:
– Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή πτυχίο Χημικού
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Χημεία – βιοχημεία/Βιοτεχνολογία
– Μεταπτυχιακοί φοιτητές (εγγεγραμμένοι για διδακτορικό στην Χημική ή Περιβαλλοντική μηχανική)
– Εργαστηριακή εμπειρία στην περιβαλλοντική βιοτεχνολογία μέσω σχετικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων
– Γνώση αναλυτικών τεχνικών χαρακτηρισμού υγρών αποβλήτων και προσδιορισμός αντίστοιχων παραμέτρων, όπως pH, COD, BOD, Αγωγιμότητα, λίπη, έλαια, οργανικά οξέα, ανόργανα συστατικά, βαρέα μέταλλα
– Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κλεάνθη Ζαχαροπούλου, τηλ. 2610 965278, e-mail: kleanthi@iceht.forth.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *