Θέσεις εργασίας στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002803, η οποία έχει ενταχθεί στη «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510033 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το «Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας ή Βιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής.
– Διδακτορικό δίπλωμα στη Μοριακή φυσιολογία φυτών.
– Ερευνητική και εργαστηριακή εμπειρία στη Μοριακή Βιολογία βιοτικών και/ή αβιοτικών καταπονήσεων.
– Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
– Δυο συστατικές επιστολές

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας ή Βιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής.
– Διδακτορικό δίπλωμα στη βιοτεχνολογία με ειδίκευση στη βιοπληροφορική.
– Εμπειρία σε αναλύσεις πληροφοριακών δεδομένων μεγάλου όγκου.
– Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
– Δυο συστατικές επιστολές

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας ή Βιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής.
– Διδακτορικό δίπλωμα στη βιοτεχνολογία.
– Ερευνητική και εργαστηριακή εμπειρία στη βιοαπεικόνιση και συγκεκριμένα στη μικροσκοπία
– Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
– Δυο συστατικές επιστολές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αιμιλία Πανταζή, στο Τμήμα Διοικητικού του Ινστιτούτου, οδός Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά, τηλ. 210-8180255 ή./και στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: e.pantazi@bpi.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *