Θέσεις εργασίας για Διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 28/11/2017) έχοντας υπόψη την µε αριθµ. πρωτ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/03-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευµάτων, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆. 407/1980, του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του Ν.4485/2017 όπως ισχύουν, καθώς και την Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ (Συνεδρίαση 13/11/2017), αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) διδασκόντων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, µε τη δυνατότητα ανανέωσης εφόσον προβλεφθεί κονδύλι από σχετική Υπουργική Απόφαση, ως εξής:

– Έναν (1) διδάσκοντα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων (α) “Οπλισµένο Σκυρόδεµα Ι”, (β) “Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙI” και
– Έναν (1) διδάσκοντα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων (α) “Εδαφοµηχανική Ι”, (β) “Εδαφοµηχανική ΙI” και (γ) “Θεµελιώσεις”

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία της Σχολής, στο τηλέφωνο 210-772 3451.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *