Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Territorial and Urban Potentials Connected to Migration and Refugee Flows» με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5485), και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, κύριο Βύρωνα Κοτζαμάνη, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για έως 3 μήνες με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

Απαραίτητα προσόντα:
– Κατοχή Πτυχίου ή διπλώματος Ψυχολογίας από Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
– Μεταπτυχιακές σπουδές στις κοινωνικές επιστήμες – ψυχολογία σε Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
– Εμπειρία σε φορέα που ασχολείται με πρόσφυγες
– Γνώση χειρισμού Η/Υ (υπηρεσίες διαδικτύου, Microsoft Office, power point, SPSS, R language )

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 – 12.00) στον κο Θεόδωρο Κοντό (τηλ. 24210 06413, email: kontos@uth.gr(link sends e-mail)) και στην κα Βασίλαρου Ευαγγελία (τηλ. 24210 06403, email: vasilarou@uth.gr(link sends e-mail)).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *