Θέσεις εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «GIS-CRETE: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81564 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Παρτσινέβελο Παναγιώτη, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την θεματική περιοχή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ακτογραμμή νησιών, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
– Αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft office, υπηρεσίες διαδικτύου, κλπ).
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου μελετητή Δημοσίου στις κατηγορίες 2 (πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες) και 27 (περιβαλλοντικές μελέτες).

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
– Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στην κα Μαρία Κατσιούλη (28210-37040, email : mkatsiouli@isc.tuc.gr(link sends e-mail)) και κα Μπόνια Αρετή (28210-37073, email : abonia@isc.tuc.gr(link sends e-mail)).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *