Θέση εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΤΩΝ 2016-2017 (ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΑΕ 80724) KILL*SPILL», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81751 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Καλογεράκη Νικόλαο, που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών με ημερομηνία έναρξης από την υπογραφή της έως την 30η Σεπτεμβρίου και με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μετά την διενέργεια αξιολόγησης στο τέλος της αρχικής σύμβασης.

Απαιτούμενα προσόντα:
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή κάτοχος διπλώματος συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με εξειδίκευση στην Χημική Μηχανική.
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με εξειδίκευση στην Επιστήμη των Υλικών και ειδικότερα στο χαρακτηρισμό τασιενεργών και πολυμερών υλικών σε διάλυμα.
– Τεκμηριωμένη εμπειρία στην παραγωγή βιοτασιενεργών υλικών καθώς και σε αναλυτικές χημικές και βιοχημικές μεθόδους για τον χαρακτηρισμό τους.
– Εμπειρία σε συναφή ερευνητικά έργα με την Περιβαλλοντική Μηχανική και σε τεχνολογίες βιοεξυγίανσης, παραγωγής και χαρακτηρισμού βιοτασιενεργών ουσιών.

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στην κα Μαρία Κατσιούλη (28210-37040, email : mkatsiouli@isc.tuc.gr(link sends e-mail)) και κα Μπόνια Αρετή (28210-37073, email : abonia@isc.tuc.gr(link sends e-mail)).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *