Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 790/Θ.41ο/21.02.2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 75ΑΘ4691Ο3-4Ο8, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου -4- με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Κρήτης, ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018» της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης».

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ.
– Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη διαχείριση/διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
– Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ, Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ.
– Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έξι (6) μηνών στην τεχνική υποστήριξη/ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
– Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Λουλακάκης στο τηλ. 2810 379430 και στο email: loulakak@staff.teicrete.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *