Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κοινοποιήστε το άρθρο

Τo ΔΣ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», δικαιούχος της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», προσκαλεί ενδιαφερόμενους ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες, προς υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Α.Ε.Ι.Π.Τ ή Α.Ε.Ι.Τ.Τ της ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
– Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2), εκ των Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και
– Επαγγελματική προϋπηρεσία (36 μήνες κατ’ ελάχιστο) σχετική με το γνωστικό αντικείμενο/θεματική ενότητα της επιμόρφωσης ή Διδακτική προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι.Π.Τ ή Α.Ε.Ι.Τ.Τ της ημεδαπής ή αλλοδαπής (36 μήνες κατ΄ ελάχιστο) στο γνωστικό αντικείμενο/θεματική ενότητα.

Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους όρους διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 1335360 (Παρίσης Β.) και σχετικά με τις διαδικασίες στο τηλέφωνο 2131335151 (Μπαθιανάκης Ι.).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *