Θέση εργασίας στον ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα»

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ–ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο Πλαίσιο των Απαιτήσεων του Καν (ΕΚ) 199/2008 και Καν (ΕΕ) 2017/1004» σύμφωνα με την αριθμ. 11823/62 & ΑΔΑ: 6ΑΝ5ΟΞ3Μ-ΕΘΧ Απόφαση έγκρισης έκδοσης πρόκλησης του Διευθυντή του Ινστιτούτου.

Ο συνεργάτης Γεωπόνος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ, Γεωπόνου
– Μεταπτυχιακό στην Αγροτική Οικονομία
– Άριστη Γνώση Αγγλικών
– Γνώση Η/Υ, Microsoft Office και Στατιστικών πακέτων
– Ερευνητική εμπειρία στη οικονομική ανάλυση κλάδων πρωτογενούς τομέα, συγκεκριμένα στη
διεξαγωγή και επίβλεψη έρευνας πρωτογενών στοιχείων, στη στατιστική ανάλυση οικονομικών δεικτών και στη συγγραφή ερευνητικών εκθέσεων. Η εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις εμπειρίας και προϋπηρεσίας, διατριβές, δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2102756596 (κα Ειρήνη Τζουραμάνη – κα Γκλέντις Παυλή).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *