Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ʺGreen Growth through the capitalization of innovative Greenhouses (MED Greenhouses)ʺ, (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5630) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG-MEDITERRANEAN, και έχει Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος κύριο Κατσούλα Νικόλαο ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για 3 μήνες, με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχιούχος Γεωπόνος, ή Οικονομολόγος ή Μηχανικός Χωροταξίας ή κάτοχος ισότιμου διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφές με το αντικείμενο της θέσης και του έργου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Αποδεδειγμένη Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον ενός έτους, στην υλοποίηση ερευνητικών και διαχειριστικών δράσεων Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.
– Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.).

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχιούχος Γεωπόνος ή κάτοχος ισότιμου διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τις Γεωργικές Κατασκευές ή την Γεωργική Μηχανική ή την Αγροτική Οικονομία ή με το ευρύτερο αντικείμενο του έργου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Αποδεδειγμένη Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον ενός έτους, στην υλοποίηση ερευνητικών και διαχειριστικών δράσεων Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.
– Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.).

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 – 12.00) στον κο Θεόδωρο Κοντό (τηλ. 24210 06413, email: kontos@uth.gr(link sends e-mail)) και στην κα Βασίλαρου Ευαγγελία (τηλ. 24210 06403, email: vasilarou@uth.gr(link sends e-mail)).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *