Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 792/Θ.45ο/07.03.2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω3ΨΔ4691Ο3-ΦΞΘ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Beehive health IoT application to fight Honey Bee Colony Mortality — IoBee», (κωδ. έργου: 80464), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Αγγλικής Φιλολογίας.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αγγλική Γλώσσα.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιμέλεια παραδοτέων έργου και στη μετάφραση κειμένων με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Προπτυχιακός Φοιτητής/τρια του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενσωματωμένες μαθησιακές εφαρμογές μάθησης (Embedded Deep learning applications).

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ηλίας Ποταμίτης στο τηλ. 2831021911 και στο email: potamitis@staff.teicrete.gr(link sends e-mail)

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *