Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου ʺΔημιουργία δομής ελέγχου, επιτήρησης και επαγρύπνησης νόσων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές (Ελονοσία) με πεδίο εφαρμογής την Περιφέρεια Πελοποννήσουʺ, με Κωδικό Έργου 5636 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Χατζηχριστοδούλου Χριστάκη, που χρηματοδοτείται εταιρείες, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη έως οχτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για 8 μήνες για τις θέσεις 1,2,3,7 και για 7 μήνες για τις θέσεις 4,5,6,8, με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης έως την λήξη του έργου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
– Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.).
– Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕ
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
– Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον ένα (1) έτος σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών Υγείας
– Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.).
– Γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.
– Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Βοηθού Νοσηλευτή
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
– Εργασιακή εμπειρία σχετική με τη δημόσια υγεία, τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών Υγείας
– Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.).

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Επισκέπτη Υγείας
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
– Εργασιακή εμπειρία, σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών Υγείας
– Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.).
– Γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.
– Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Νοσηλευτικής
– Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον ένα (1) έτος σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών Υγείας
– Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.).

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Ιατρικής – ειδικότητα Παθολογία
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
– Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
– Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης

Θέση 7
Απαραίτητα προσόντα:
– Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης
– Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών Υγείας
– Άδεια διασώστη πληρώματος ασθενοφόρου

Θέση 8
Απαραίτητα προσόντα:
– Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης
– Επαγγελματική εμπειρία ως οδηγός, τουλάχιστον δύο (2) έτη σε προγράμματα που στοχεύουν στη δημόσια υγεία μεταναστευτικών πληθυσμών

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 – 12.00) στον κο Θεόδωρο Κοντό (τηλ. 24210 06413, email: kontos@uth.gr(link sends e-mail)) και στην κα Βασίλαρου Ευαγγελία (τηλ. 24210 06403, email: vasilarou@uth.gr(link sends e-mail)).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *