Θέση εργασίας στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 περ. ιβ’ και 64 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής (Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ταμπάκη Νικόλαο, Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, προτίθεται να αναθέσει, μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ/Τμήματος Οικονομικού ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής,
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής,
– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας,
– Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ ,
– Προγενέστερη εμπειρία έξι (6) μηνών, συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης .

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙ-Θ στο τηλέφωνο 2310013680.

 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *