Θέση εργασίας στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες» και κωδικό MIS 5002780, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ή Δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχίο Βιολογίας ή Δίπλωμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και συναφών αντικειμένων
– Διδακτορικός τίτλος σπουδών στη Βιοπληροφορική, τις Επιστήμες Υπολογιστών ή σχετικό αντικείμενο
– Αποδεδειγμένη (τεχνικές αναφορές ή δημοσιεύσεις) εμπειρία στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων σε επίπεδο γονιδιώματος (genome-wide) στον άνθρωπο και συγκεκριμένα σε δεδομένα RNA-Seq
– Αποδεδειγμένη (διαθεσιμότητα σχετικού κώδικα ή επίδειξη σχετικής υλοποίησης) εμπειρία σε τουλάχιστον μία (1) από τις ακόλουθες γλώσσες ανάλυσης δεδομένων: R, Python, MATLAΒ
– Εμπειρία εργασίας σε περιβάλλον γραμμής εντολών (command line) Linux, Unix
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κο Π. Μούλο στο τηλέφωνο 210-96.56.310 (εσωτερικό 240) ή στο email: moulos@fleming.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *