Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area – finMED» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, μέσω του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
– Καλή γνώση γαλλικής γλώσσας
– Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών (3) σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά έργα σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη
– Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά έργα σχετικά με την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr(link sends e-mail) (κ. Α. Διάφα) Τηλ. 211 1069533.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *