Θέση εργασίας στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Κοινοποιήστε το άρθρο

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2018)» (εφεξής πρόγραμμα), ο ΕΛΚΕ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ προκηρύσσει μία (1) θέση με σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ/Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.
– Μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική Επιστήμη ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής, ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής,
– Επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών σε οικονομική, λογιστική και διοικητική υποστήριξη χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκές ή/και Εθνικές πηγές προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω ΕΛΚΕ ΑΕΙ.
– Επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών σε θέση σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου βασικών σπουδών.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
– Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων (Rescom).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για σύναψης σύμβασης εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙ-Θ στο τηλέφωνο 2310013680.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *