Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Αγροδιατροφή – ΒΙΤΑΔ» με κωδικό ΟΠΣ 5002469, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μεταδιδακτορικού συνεργάτη ή σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογικών (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική κ.α.) ή Φυσικών (Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών κ.α.) ή Υπολογιστικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής
– Διδακτορικό τίτλο σπουδών με διατριβή σε σχετικό αντικείμενο (Βιολογία, Φυσική Ιατρική φυσική κ.α.) και τουλάχιστον δέκα πρωτότυπες ερευνητικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης στα επιστημονικά πεδία φασματοσκοπίας και απεικόνισης.
– Εμπειρία σε τεχνικές φασματοσκοπίας και απεικόνισης βιολογικών δειγμάτων
– Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και προσωπικές υποτροφίες.
– Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση στο γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά), εμπειρία σε διεπιστημονική εργασία
– Ευχέρεια στην οργάνωση εργασιών και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
– Καλή ικανότητα επικοινωνίας
– Καλή γνώση της Αγγλικής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ροδάνθη Λασηθιωτάκη, στη διεύθυνση: vitad@imbb.forth.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *