Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 803/Θ.32ο/06.06.2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩ7Ν4691Ο3-2Ψ6, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές», το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του ERASMUS plus – call EACEA/04/2017, KA2: Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices – Sector Skills Alliances – LOT 2: «σχεδιασμός και παράδοση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης σε θέματα πληροφορικής.
– Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5-ετών σε θέματα ανάπτυξης και υποστήριξης διαδικτυακών υπηρεσιών που απευθύνονται σε ακαδημαϊκές κοινότητες.
– Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5-ετών σε θέματα διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων διακομιστών Unix/Linux/bsd.
– Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5-ετών σε θέματα διαχείρισης πλατφορμών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (LMS)

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στον Επιστημονικά Υπεύθυνο: Χρήστος Κλεισιάρης στο Τηλ. 6944986666 και στο email: chrisklisiaris@staff.teicrete.gr(link sends e-mail).

 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *