Θέση εργασίας στο Ίδρυμα Νεολαίας & Δια βίου Μάθησης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης, Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων».

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ή τίτλο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή τίτλο Επιπέδου 5 πληροφορικής, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής είναι απαραίτητη και η αναγνώριση και ισοτιμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π πτυχίου αντίστοιχης ειδικότητας.
– Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε μηχανογραφική υποστήριξη επιχειρήσεων ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Πληροφορίες σχετικές με την πρόσκληση θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στα τηλέφωνα : 213 131 4663, 213 131 4414.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *