Θέσεις εργασίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς με αυτή δραστηριότητας» (ΕΡ-1700-01), τρεις (3) συνεργάτες για τη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων, σύμφωνα με την από 20/06/2018 απόφαση της 19ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ:ΨΨΠΝ469Β4Μ-5ΟΥ).

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
– Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Οικονομίας ή Διοίκησης ή Θετικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίων ή Δίπλωμα Πολυτεχνείων ή Δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών ή Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας ή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
– Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) χρόνων, ως εργαζόμενος/συμβασιούχος συμβεβλημένος με Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή Επιτροπή Ερευνών ελληνικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων ή Ερευνητικών Ινστιτούτων ή δημόσιων φορέων ή οργανισμών ή υπηρεσιών ασχολούμενων με διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης ή/και εκπαιδευτικών έργων ή/και έργων κατάρτισης.
– Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
– Γνώση χειρισμού υπολογιστών και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.8203.830, αρμόδια κα. Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *