Προσλήψεις 361 ατόμων σε 28 δήμους της χώρας (λίστα)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Σε προσλήψεις προσωπικού προχωρούν 28 δήμοι και ΝΠΔΔ δήμων σε όλη τη χώρα. Παρακ΄’ατων παρουσιάζονται οι 361 θέσεις που είναι διαθέσιμες σε 28 δήμους σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα:

1) Δήμος Πρέβεζας: Πρόσληψη 14 ατόμων

Ο  Δήμος  Πρέβεζας,  που  εδρεύει  στην  Πρέβεζα  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  για  τη  λειτουργία

τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου, του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2018-19, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ επί ωρομισθία, 9μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων Μουσικών Διαφόρων Ειδικοτήτων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Διευθυντής του Ωδείου, Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας Ηπείρου

3ΤΕ Καθηγητές Κιθάρας, Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας Ηπείρου

2ΤΕ Καθηγητές Πιάνου, Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας Ηπείρου

1ΤΕ Μαέστρος Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής, Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας Ηπείρου

1ΤΕ Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών –Σύνθεσης, Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας Ηπείρου

1ΔΕ Καθηγητής (Αρμόνιο, Ακορντεόν), Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας Ηπείρου

1ΔΕ Καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας, Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας Ηπείρου

2ΔΕ Καθηγητές (1 για Ντραμς Κρουστών & 1 για Βιολί)

1ΔΕ Καθηγητής Πνευστών

1ΔΕ Καθηγητής Αρχιμουσικός Μουσικών Συνόλων του Ωδείου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση –υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από την Υπηρεσία)με τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν και με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πρέβεζας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας – Γραφείο Προσωπικού, Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, Τ.Κ. 481 00, Πρέβεζα Ηπείρου.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26823 60658.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως δύο (2) κωδικούς θέσης.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 10-09-2018 έως και  20-09-2018, (εργάσιμες ημέρες, από 10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

2) Δήμος Πειραιά: Πρόσληψη 25 ατόμων

Ο Δήμος Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως  και 31-07-2019, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

12ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

6ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

4ΔΕ Μαγείρων, για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

3ΥΕ Καθαριστών-τριών, για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής.

Οι επιλεγέντες όλων των παραπάνω ειδικοτήτων θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα Πιστοποιητικό Υγείας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Κατάρτισης, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς Αττικής, (υπόψη κ. Χατζηνικολάου Αικατερίνης).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2022250 & 213 2022256.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 12-09-2018 έως και  21-09-2018

3) Δήμος Βοΐου: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Δήμος Βοΐου, που εδρεύει στην Σιάτιστα Νεάπολης της Π.Ε. Κοζάνης  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, Δήμος Βοΐου, Σιάτιστα Νεάπολης Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

7ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δήμος Βοΐου, Σιάτιστα Νεάπολης Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησησυμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος  Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 500 01, Νεάπολη Κοζάνης Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Ζήκου Φρειδερίκης).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24683 50203.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και  20-09-2018,(εργάσιμες ημέρες & ώρες)

4) Δήμος Γρεβενών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Γρεβενών, που εδρεύει στα Γρεβενά της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του[ανάγκες πυροπροστασίας – πυρασφάλειας]ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΥΕ Εργάτες Γ. Καθηκόντων, Δ. Γρεβενών, Γρεβενά Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Γρεβενών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 511 00, Γρεβενά Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Δημήτρη Βάϊου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24623 50868.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-09-2018 έως και 20-09-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

5) Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλοντος, Αθλητισμού, Πολιτισμού Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης»: Πρόσληψη 20 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης» (ΠΕ.Α.Π.), που εδρεύει στην Πεύκη της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από 01-10-2018 έως και 30-06-2019, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Καθηγητής Χορωδίας, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

2 Καθηγητές Θεατρικού Παιχνιδιού, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Ζωγραφικής, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Χορού, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

2 Καθηγήτριες Μπαλέτου, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

4 Καθηγητές Πιάνου, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

3 Καθηγητές Κιθάρας, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

2 Καθηγητές Βιολιού, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Βιολοντσέλου, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Κλαρινέτου, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Θεωρητικών, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Κρουστών & Κλασικών Τυμπάνων, ΠΕ.Α.Π., Πεύκη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση(χορηγείται από το  ΠΕ.Α.Π.) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης», (ΠΕ.Α.Π.), Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α & Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 151 21, Πεύκη Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-09-2018 έως και 20-09-2018, (10.00π.μ.-13.00μ.μ.)

6) Δήμος Καμένων Βούρλων: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Καμένων Βούρλων, που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα της Π.Ε. Φθιώτιδας  της Περιφέρειας Κοζάνης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων), Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας

10ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας, Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας

1ΔΕ29 Οδηγός Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Καμένα Βούρλα  Φθιώτιδας

3ΔΕ28 Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή), (Ομάδας Β’ –Τάξης Δ’), Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Καμένων Βούρλων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αγίου Παντελεήμονα 8, Τ.Κ. 350 08, Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας, (υπόψη κ.κ. Χαραλάμπους Α. & Μακρόπουλου Κ.).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22353 50026.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 12-09-2018 έως και  21-09-2018

7) Δήμος Ζωγράφου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Ζωγράφου, που εδρεύει στου Ζωγράφου  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής

2ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, Δ/νση Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ), Ζωγράφου Αττικής

2ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι, Δ/νση Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ), Ζωγράφου Αττικής

2ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, Δ/νση Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ), Ζωγράφου Αττικής.

Οι επιλεγέντες/είσες όλων των ειδικοτήτων, οφείλουν να προσκομίσουν κατά την

πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος  Ζωγράφου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 157 72, Ζωγράφου Αττικής,  (υπόψη κ. Ανδρονίκης Συράκη).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2024171, 213 2024151 & 213 2024184.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 12-09-2018 έως και  21-09-2018

8) Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Πρόσληψη 24 ατόμων

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τεσσάρων  (24) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής

2ΔΕ Ηλεκτρολόγοι(εναερίτες) Στ΄ ειδικότητας, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής

4ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής

16ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Γραφείο Προσωπικού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, (υπόψη κ. Όλγας Αθανασοπούλου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2023669.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 13-09-2018 έως και 24-09-2018

9) Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-05-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων– Διδακτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Δ.Ε. Διδάσκων Παραδοσιακών Οργάνων -Λύρας (εμπειροτέχνη), Ρέθυμνο Κρήτης

1 Δ.Ε.  Διδάσκων Παραδοσιακών Οργάνων -Λαούτο, Μαντολίνο (εμπειροτέχνη), Ρέθυμνο Κρήτης

 1 Δ.Ε. Διδάσκων Παραδοσιακών Μπουζούκι (εμπειροτέχνη), Ρέθυμνο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν,με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»,

Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψιν κ. Κουμνά Βασιλείας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 20468 εσωτ. 17.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 15-09-2018 έως και 24-09-2018.

10) Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, ετήσιας διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων– Διδακτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Τ.Ε. Καθηγητής Κιθάρας (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή),

Ρέθυμνο Κρήτης

1 Τ.Ε. Καθηγητής Πιάνου (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή),

Ρέθυμνο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν,με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»,

Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψιν κ. Κουμνά Βασιλείας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 20468 εσωτ. 17.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 15-09-2018 έως και 24-09-2018

11) Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 29-06-2019, συνολικά έξι (6) ατόμων– Διδακτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Καθηγητής Βιολιού (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Φλάουτου (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Τρομπονιού (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Κιθάρας (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Πιάνου (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ρέθυμνο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν,με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»,

Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψιν κ. Κουμνά Βασιλείας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 20468 εσωτ. 17.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 15-09-2018 έως και 24-09-2018.

11) Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας Δ. Νέας Ιωνίας : Πρόσληψη 18 ατόμων

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας Δ. Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία της Π.Ε. Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του Οργανισμούανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 9 μήνες έως 30-06-2019, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμωνΚαθηγητών-τριών Μουσικής και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Υποχρεωτικών Θεωρητικών & Μουσικής Προπαιδείας, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Υποχρεωτικών Θεωρητικών –Πιάνου & Πιανιστικής Συνοδείας, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Κλασικού & Παραδοσιακού Βιολιού, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Υποχρεωτικών Ανωτέρων Θεωρητικών & Μουσικής Τεχνολογίας, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Φλάουτου-Σαξόφωνου & Παραδοσιακού Κλαρίνου, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Πιάνου & Τσέμπαλου, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Πιάνου, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Ευρωπαϊκών και Σύγχρονων Κρουστών, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Πιάνου –Πιανιστικής Συνοδείας & Διεύθυνση Παιδικής Χορωδίας, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Πιάνου, Αρμόνιου & Ακορντεόν, Ν. Ιωνία Αττικής

4ΤΕ Καθηγητές-τριες Κιθάρας, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Βιολοντσέλου, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Μονωδίας & Σύγχρονου Τραγουδιού, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Βυζαντινής Μουσικής & Εγχόρδων Οργάνων Παραδοσιακής & Λαϊκής Μουσικής, Ν. Ιωνία Αττικής

1ΤΕ Καθηγητής-τρια Ενορχήστρωσης Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής – Ακουστικής-Ηλεκτρικής Κιθάρας & Ηλεκτρικού Μπάσου, Ν. Ιωνία Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση(δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό της θέσης) και να την υποβάλουν,με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) Δ. Νέας Ιωνίας, Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος, Τ.Κ. 142 31, Νέα Ιωνία Αττικής. 

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 2777721 & 210 2759768.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 15-09-2018 έως και 24-09-2018, (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

12) Δήμος Παπάγου-Χολαργού: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, που εδρεύει στον Χολαργό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δημοτικών κοιμητηρίων με κάλυψη δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές του Δήμουανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Κοιμητηρίου, Δ. Χολαργού-Παπάγου, Χολαργός Αττικής

1ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας Κοιμητηρίου (ταφής-εκταφής), Δ. Χολαργού-Παπάγου, Χολαργός Αττικής

1ΥΕ Εργάτης – Φύλακας Κοιμητηρίου, Δ. Χολαργού-Παπάγου, Χολαργός Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Παπάγου-Χολαργού, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Εποπτείας Νομικών Προσώπων/ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Γραφείο Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, Περικλέους 55, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός Αττικής, (υπόψη κ.κ. Β. Μπαρδή, Π. Χαρδαλούπα, Π. Κωνσταντίνου, Ε. Κομπόγιωργα  Ι. Γεωργικόπουλου)

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2002852, 213 2002871, 213 2002869, 213 2002911 και 213 2002857.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 18-09-2018 έως και  27-09-2018

13) Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» Δ. Γλυφάδας: Πρόσληψη 9 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. :«Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» (Κ.Α.Π.ΠΑ.)Δ. Γλυφάδας, που εδρεύει στη Γλυφάδα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως και 31-07-2019, συνολικά εννιά (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Νηπιαγωγών, για τους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας Αττικής

1ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιάτρου, για τους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας Αττικής

2ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για τους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας Αττικής

1ΔΕ Μαγείρων, για τους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας Αττικής

3ΥΕ Καθαριότητας (Εσωτερικών Χώρων), για τους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας Αττικής.

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» (Κ.Α.Π.ΠΑ.) Δ. Γλυφάδας, Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Τ.Κ. 166 75, Γλυφάδα Αττικής, (υπόψη κ. Μαρίας Ελευθεριάδου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9602130.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: έως και 24-09-2018

14) Δήμος Αλεξανδρούπολης: Πρόσληψη 16 ατόμων

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου και του Παραρτήματος Δ.Ε. Φερών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, επί ωρομισθία έναντι αντιτίμου, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκάξι (16) ατόμων, Καλλιτεχνικού-Διδακτικού Προσωπικού του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Καθηγητής Βιολιού, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

1ΤΕ Καθηγητής Βιολοντσέλου, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

1ΤΕ Καθηγητής  Φλάουτου, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών

3ΤΕ Καθηγητές Κιθάρας, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

2ΤΕ Καθηγητής Πιάνου, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΤΕ Καθηγητής Μονωδίας-Μελοδραματικής, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΤΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΤΕ Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΤΕ Καθηγητής Κατώτερων Θεωρητικών, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Αγωγής-Προπαιδείας, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΔΕ Δάσκαλος  Μοντέρνων Κρουστών, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΔΕ Δάσκαλος  Ηλεκτρικής Κιθάρας, ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών

1ΔΕ Δάσκαλος  Παραδοσιακών Οργάνων (Μπουζουκιού), ΔΕ Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερρών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν,με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώου & Διαδικασιών Προσωπικού, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 641 32, Αλεξανδρούπολη Έβρου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 25510 64161 & 25510 64219.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 18-09-2018 έως και 27-09-2018

15) Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ.: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.),  που εδρεύει στους Αμπελοκήπους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραμμάτων της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας συνολικά τριών (3) ατόμων, ωρομίσθιων επιμορφωτώνδιδασκόντων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Επιμορφωτών Διδασκόντων – Εικαστικές Τέχνες, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΔΕ Επιμορφωτών Διδασκόντων – Κλασικού Χορού, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Επιμορφωτών Διδασκόντων – Παραδοσιακών Χορών, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν,με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), Διοικητικό Τμήμα, 28ης Οκτωβρίου 59, Τ.Κ. 561 23, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 727210.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 19-09-2018 έως και 28-09-2018, (Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00π.μ.-13μ.μ.)

16) Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»: Πρόσληψη 18 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ.: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.),  που εδρεύει στους Αμπελοκήπους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση ατων Προγραμμάτων του Δημοτικού Ωδείου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., βτων πιλοτικών καλλιτεχνικών τμημάτωνεργαστηρίων μουσικής εκπαίδευσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων, ωρομίσθιων Καθηγητών Μουσικής και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Διπλωματούχοι Πιάνου, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Διπλωματούχος Ανώτερων Θεωρητικών, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Πιάνου με ειδίκευση στη συνοδεία Πνευστών & στη Μονωδία-Μελοδραματική, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Ανωτέρων Θεωρητικών-Σύνθεσης, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Βιολιού, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Τρομπέτας –Αρχιμουσικών Φιλαρμονικής, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Τρομπονίου, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Κόρνου, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Φλάουτου, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Μονωδίας & Μελοδραματικής, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Βυζαντινής Μουσικής, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Σαξόφωνου, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Πτυχιούχος Ανωτέρων Θεωρητικών (Μουσικής Αγωγής), Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Διπλωματούχος Κλαρινέτου-Παραδοσιακού Κλαρίνου, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Πτυχιούχος Κιθάρας, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΔΕ Πτυχιούχος Παραδοσιακών Κρουστών-Ντραμς, Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Επιμορφωτής-Διδάσκων Παραδοσιακών Οργάνων (Βιολί), Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν,με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), Δημοτικό Ωδείο, 28ης Οκτωβρίου 59, Τ.Κ. 561 23, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 726668.

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: από 19-09-2018 έως και 28-09-2018, (Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00π.μ.-13μ.μ.)

17) Δήμος Χαϊδαρίου: Πρόσληψη 16 ατόμων

Στην πρόσληψη 16 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Χαϊδαρίου που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, προχωρά η δημοτική αρχή µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Συµβάσεις µίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισµού και Αθλητισµού, από έσοδα προερχόµενα αποκλειστικά από αντίτιµο, για το έτος 2018» συνολικής διάρκειας έως 9 µήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

18) Δήμος Ζωγράφου: Πρόσληψη 23 ατόμων

Ο δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 23 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Επίσης προσλήψεις σε δήμους της Αττικής

 

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *