Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Φορητό πολωσίμετρο κοιλότητας για τη μέτρηση χειρομορφίας αερίων και υγρών, EPOCHSE» με κωδικό ΟΠΣ Τ3ΕΡΑ-00043, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETS» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑ145/1 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017Ε14510031 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ Ταμείο Συνοχής/ Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, στο οποίο θα χορηγηθεί υποτροφία ερευνητή – μεταπτυχιακού φοιτητή ή θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνο ή μίσθωση έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Επιστήμης Υλικών
– Ερευνητική εμπειρία στην οπτική
– Υπολογιστικές δεξιότητες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται α) στη γραμματεία του ΙΗΔΛΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr(link sends e-mail), τηλ. +30 2810391301 (για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης) και β) στον Καθηγ. Π. Ρακιτζή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptr@iesl.forth.gr(link sends e-mail) (για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *