Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μετρητής Νωπότητας ψαριών (FRESQO)» της Δράσης «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) σύμφωνα με την με την Α.Π. 1439‐04/05/2018 ένταξη της ανωτέρω Πράξης με κωδ. ΟΠΣ «5021451» που χρηματοδοτείται από την ΣΑ 086/1 με κωδικό πράξης ΣΑ 2018ΣΕ08610010 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
– Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Επιστημών Απεικόνισης Ελληνικού ΑΕΙ είτε Πανεπιστημίου του εξωτερικού με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.
– Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής τους (για τους άρρενες υποψηφίους).
– Προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών με την σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων καταγραφής, επεξεργασίας και ανάλυσης υπερφασματικών εικόνων.
– Προηγούμενη εμπειρία σε συστήματα βαθιάς μηχανικής μάθησης (deep learning) για προβλήματα ταξινόμησης και αναδρομής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Παναγιώτη Τσακαλίδη ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση tsakalid@ics.forth.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *