Θέσεις εργασίας στη Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα – Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304)».

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, κατηγορία ΠΕ
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο με θέματα προστασίας ή/και διαχείρισης δασών και φυσικού περιβάλλοντος
– Βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού, ειδικότητας δασολόγου
– Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) διαχείρισης αρχείων β) επεξεργασία κειμένων γ) υπολογιστικά φύλλα δ) υπηρεσίες διαδικτύου ε) βάσεις δεδομένων στ) παρουσιάσεις
– Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ή Δίπλωμα πληροφορική ή αντίστοιχης ειδικότητας Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
– Πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαδικτυακών εφαρμογών και ειδικότερα στους τομείς ανάπτυξης, βελτιστοποίησης, συντήρησης και εξυπηρέτησης ιστοσελίδων και διαδικτυακών βάσεων δεδομένων
– Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν: Γ. Παναγιώτου στο τηλέφωνο 2131512293 και στο Email: g.panagiotou@prv.ypeka.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *