12 Βοηθοί Λειτουργοί στο Υπουργείο Εσωτερικών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 10

Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας διάρκειας μέχρι δύο ετών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Διεκπεραίωση Συσσωρευμένων Αιτήσεων Παραχώρησης Στεγαστικής Βοήθειας».

Απαιτούμενα Προσόντα:
– Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
– Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
– Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
– Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

“Περισσότερες Πληροφορίες” 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση εργασίας στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας σε Τεχνικές Εταιρείες στην Ελλάδα
Μενού