Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

Κοινοποιήστε το άρθρο

Mελετητική- Κατασκευαστική Εταιρία στο Γαλάτσι αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό ή αρχιτέκτονα, με εμπειρία σε μελέτες και έκδοση οικοδομικών αδειών, αποτυπώσεις και τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. Πολύ καλή γνώση του Ν.Ο.Κ. και έκδοσης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Επιπλέον: Δίπλωμα οδήγησης, Ξένες Γλώσσες & Η/Υ. Αποστείλατε βιογραφικό στο Ε-mail: tzimasg@technikiapopsi.gr(link sends e-mail), υπ’όψιν: κ. Τζήμα Γιάννη.

Κατασκευαστική Εταιρεία, ζητεί υπεύθυνο εργοταξίου Πολιτικό/Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. για παρακολούθηση έργου στα Νότια Προάστια Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία πέντε ετών. (e-mail: info@parmacon.gr(link sends e-mail) – κωδικός αγγελίας: cv_600).

Από Μελετητική εταιρεία ζητείται: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή μελετητική εμπειρία σε μεγάλα κτιριακά έργα. Απαιτείται: Αριστη γνώση AutoCAD, Excel, Dialux, 4Μ ή αντίστοιχου λογισμικού Άριστη γνώση Αγγλικών Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών: jobs@team.com.gr(link sends e-mail)

Από Μελετητική εταιρεία ζητείται: Μηχανολόγος Μηχανικός για Η/Μ Μελέτες, με τουλάχιστον 5ετή μελετητική εμπειρία σε μελέτες Κλιματισμού.Απαιτείται: Γνώση σχετικών υπολογιστικών προγραμμάτων Σχεδίαση AutoCAD, επιθυμητή η γνώση REVIT Αριστη γνώση Αγγλικών Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών: jobs@team.com.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με: Επαγγελματική εμπειρία 2 ετών Εμπειρία με χρήση συστημάτων GNSS & Total Station UAS: Πτυχίο ΣμηΕΑ επιθυμητό Γνώση στην χρήση γεωδαιτικών & τοπογραφικών πακέτων λογισμικού Γνώση στην χρήση AutoCAD & GIS Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις Δίπλωμα οδήγησης Εμπειρία σε εφαρμογές Τοπογραφίας, Κτηματολογίου, Υδρογραφίας, Οδοποιίας. Αποστολή βιογραφικών: Email: info@geotechengineering.gr(link sends e-mail)

Τεχνικη Α.Ε. αναζητά Πολιτικό Μηχανικό τουλάχιστον 7ετούς εμπειρίας για να αναλάβει την διεύθυνση έργου συντήρησης Αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή της Καρδίτσας/ Τρικάλων. Επιθυμητές οι γνώσεις εργασιών σήμανσης , ασφάλισης-υδραυλικών και κυκλοφοριακών-συγκοινωνιακών θεμάτων. Εμπειρία σε έργα υδραυλικά ή ΗΜ. ’ριστη γνώση (word, excel,Autocad.)Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικά: hr_athens@dionsa.com(link sends e-mail) αναγράφοντας στο θέμα ΠΟΛΕ65

Η εταιρεία μας Total Cooling Solutions ΕΠΕ που δραστηριοποιείται στον κλιματισμού και τη βιομηχανική ψύξη, ενδιαφέρεται να προσλάβει. Μηχανολόγο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Γνώσεις στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία εγκαταστάσεων ψύξης, κεντρικού κλιματισμού. Γνώσεις Μηχανολογικού & ηλεκτρολογικού σχεδίου Γνώσεις σε ηλεκτρικούς αυτοματισμούς & εγκαταστάσεις κινητήρων Διαχείριση έργων Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 2106617000, email: tcs@tcs-hellas.gr(link sends e-mail),

Εργοταξιάρχης-Επί τόπου μηχανικός, για έργο γέφυρας στο Ν.Φθιώτιδας. Απαραίτητη σημαντική εμπειρία σε γεφυροποιία. Διάρκεια έργου: Ενα έτος . Αποστολή βιογραφικών : idxtechniki.hr@gmail.com(link sends e-mail)

Σχεδιάστρια, Πτυχιούχος ΙΕΚ Σιβιτανιδείου, με άριστη γνώση ArchiCAD-AutoCAD (2D-3D-Φωτορεαλιστικά). Με 14 χρόνια προϋπηρεσία σε Αρχιτεκτονικό, Στατικό, Ηλεκτρομηχανολογικό, Τοπογραφικό Σχέδιο, Διαμόρφωση Καταστημάτων (Εξ.και Εσωτερικών χώρων) & μελέτες εκτός Ελλάδας.Με γνώσεις Photoshop,Illustrator,Indesign. Αγγλικά – Γερμανικά. Ζητά Εργασία. Τηλ.6936465498

Ζητείται Μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός Α.Ε.Ι. και Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. ,από τεχνική εταιρεία, να έχει μεγάλη εμπειρία στα δημόσια έργα και συγκεκριμένα, επίβλεψη- κατασκευή, διεκπεραίωση εγγράφων-αλληλογραφίας με υπηρεσία, γνώση προγράμματος (εργολήπτη-autocad), για άμεση πρόσληψη σε έργο στην περιοχή του Πύργου Ηλείας. Επικοινωνία, Μακρή Αικατερίνη,6937323598, biografika15@yahoo.gr(link sends e-mail)

Σύμβουλοι Διαχείρισης Έργων με ειδίκευση στη διαχείριση συμβάσεων, διαχείριση απαιτήσεων και επίλυση διαφορών ζητά μηχανικούς ΑΕΙ για συνεργασία. Απαραίτητα η καλή γνώση Αγγλικών και χρήση H/Y. Τηλ. 211 0125031, Fax 211 0125031, Email: info@promas.gr(link sends e-mail)

Από τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη ζητείται δομοστατικός Πολιτικός Μηχανικός με γνώσεις Sofistik ή εναλλακτικά Robot Structural Analysis και άριστη γνώση αγγλικών. Επιθυμητές γνώσεις προγραμμάτων BIM (Revit, Allplan Engineering). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην διεύθυνση cv.structural2018@gmail.com(link sends e-mail).

Xημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος από τεχνικό γραφείο μελετών στη Θεσσαλονίκη, με εμπειρία σε μελέτες έργων διαχείρισης νερού / λυμάτων και σε ενεργειακά θέματα. Επιθυμητή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και γνώση Autocad. Δυνατότητα για εργασία εκτός έδρας. Αποστολή βιογραφικών στο : human.resources.hmgt@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνικό γραφείο ζητάει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικός Μηχανικό για ηλεκτρονική σχεδίαση και προετοιμασία σχεδίων για έκδοση οικοδομικής άδειας. Στοιχεία επικοινωνίας: 6940778078 και email info@housingconstruction.gr(link sends e-mail)

Η εταρεία μας αναζητά Site Surveyor για τα γραφεία της στην Αθήνα . Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο Μηχανικού Τοπογράφων , 5 χρόνιας εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση , άριστη γνώση Autocad , Ανάλυση και μετρήσεις BOQ , Γνώσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων τοπογραφίας, ’ριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας . Προσφέρεται σταθερή , μόνιμη συνεργασία. CV και portfolio στο: cv4humanresources@gmail.com(link sends e-mail)

Μηχανικος (πτυχιούχος ΤΕΙ) ζητείται από εταιρεία πυροσβεστικού εξοπλισμού με ανάλογη εμπειρία σε έργα και γνώσεις στο αντικείμενο. . Επικοινωνία και Βιογραφικό μέσω email: formula.telis@gmail.com(link sends e-mail)

Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα ζητά αρχιτέκτονα τουλάχιστον 8ετούς εμπειρίας, με γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας, Autocad Architecture, Photoshop και εμπειρία μελέτης εφαρμογής, σύνταξης τευχών δημοπράτησης, ρύθμισης αυθαιρέτων. Αποστολή βιογραφικών στο aldathens.architects@gmail.com(link sends e-mail).

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, τουλάχιστον 15ετούς εμπειρίας σε Η/Μ μελέτες κτιρίων τριτογενούς τομέα, με καλή γνώση Autocad, 4M. Eπιθυμητή η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται άμεση διαθεσιμότητα. Αποστολή βιογραφικών: info@dektis.gr(link sends e-mail)

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *