Θέσεις εργασίας σε Τεχνικές Εταιρείες στην Ελλάδα

Κοινοποιήστε το άρθρο

165721 12/03/2019 Ζητείται μηχανικός με γνώσεις ρύθμισης αυθαιρέτων, εκπόνησης ενεργειακών πιστοποιητικών, προγράμματα archicad, autocad, kenak (4M) και να διαθέτει μεταφορικό μέσο. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση ΝΟΚ. Τηλ. επικοινωνίας 6947822800
165718 12/03/2019 Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι με 10ετη εμπειρία σε μελέτη και επίβλεψη πολυτελών κατοικιών. Αντικείμενο εργασίας: -Διαχείριση Έργου (project management) ανάπτυξης κατοικιών υψηλών απαιτήσεων. -πλήρης απασχόληση Απαραίτητα προσόντα: -γνώση Αγγλικών επιπεδου C1. -γνωση AutoCAD και MS project Αποστολή Βιογραφικών: info@urbansystems.gr(link sends e-mail)

165698 12/03/2019 Τεχνικό γραφείο τοπογραφικών εφαρμογών με έδρα τα Ιωάννινα, με πλήρη εξοπλισμό πεδίου και γραφείου, ζητά συνεργασία σε πάσης φύσεως τοπογραφικές εργασίες (σύνταξη μελετών, υποστήριξη εργοταξίου). URL: www.topoprecision.gr

127857 12/03/2019 Από Τεχνική Εταιρεία, για έργα στην κεντρική Μακεδονία, ζητείτε εργοταξιάρχης Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με καλή γνώση της κατασκευής Δημόσιων Έργων και ειδικά των έργων αποχέτευσης σε οικισμούς. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της γραφειακής διεκπεραίωσης των Δ.Ε. Επικοινωνία, mail: dimitris@axionte.gr(link sends e-mail)

148997 12/03/2019 Από τεχνική εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται εργοδηγός για έργα αποχέτευσης εντός Αττικής. Απαραίτητη 10 ετη τουλάχιστον εργοστασιακή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης, Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr(link sends e-mail) ή στο φαξ 2102389838 τηλ. 2102387532.

164681 12/03/2019 Η TOTAL ΕΞΥΠΠ αναζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και απόφοιτους ΤΕΙ Μηχανολογίας κ Ηλεκτρολογίας, πανελλαδικά για απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας. Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία. Πληροφορίες στο 2169006333 και αποστολή βιογραφικών στο totalexypp@gmail.com(link sends e-mail)

124214 12/03/2019 Κατασκευαστική εταιρεία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην κοστολόγηση και εκτέλεση οικοδομικών έργων ως υπεύθυνο εργοταξίων εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@doriki.gr(link sends e-mail)

Hλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ζητείται από Τεχνική Εταιρεία για μόνιμη απασχόληση σε έργα συντήρησης εγκαταστάσεων στην Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: info@niconltd.gr(link sends e-mail)

Η εταιρεία CONFIDE Ε.Π.Ε. ζητεί να προσλάβει αρχιτέκτονα(-ισσα). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση και την εκπόνηση κατασκευαστικών λεπτομερειών. Απαραίτητη άριστη γνώση ΝΟΚ και Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι δεξιότητες στην παρουσίαση και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην επεξεργασία εικόνας, μοντελοποίηση και φωτορεαλισμό. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: confide@otenet.gr(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ ως υπεύθυνο Προσφορών και Επίβλεψης Ανακαινίσεων κατοικιών εντός Αττικής. Απαιτούνται: επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευές-ανακαινίσεις, Autocad, Η/Υ, Αγγλικά, δίπλωμα αυτοκινήτου, ευχάριστη και δραστήρια προσωπικότητα. (Κωδικός θέσης: BLDM6B). Αποστολή βιογραφικών: info@novatech.gr(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ ως υπεύθυνο Προσφορών για Δημοπρασίες Δημοσίων Έργων. Απαιτούνται: επαγγελματική εμπειρία σε σύνταξη προσφορών και τιμολογίων Δημοσίων Έργων, Autocad, Η/Υ, Αγγλικά, δίπλωμα αυτοκινήτου, εργοληπτικό πτυχίο Οικοδομικά (επιθυμητό). (Κωδικός θέσης: BLDM5A). Αποστολή βιογραφικών: info@novatech.gr(link sends e-mail)

Τεχνική-Εμπορική εταιρεία ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ ως υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων. Απαιτούνται: επαγγελματική εμπειρία σε διαδικτυακές πλατφόρμες-δίκτυα (web-networks), ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, Η/Υ, Αγγλικά, δίπλωμα αυτοκινήτου, ευχάριστη και δραστήρια προσωπικότητα. (Κωδικός θέσης: EVCS4Β). Αποστολή βιογραφικών: info@novatech.gr(link sends e-mail)

Τεχνική-Εμπορική εταιρεία ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ ως Υπεύθυνο Πωλήσεων και Ανάπτυξης Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων. Απαιτούνται: επαγγελματική εμπειρία πωλήσεων, ευχάριστη και δραστήρια προσωπικότητα, Η/Υ, Αγγλικά, δίπλωμα αυτοκινήτου. (Κωδικός θέσης: EVCS3A). Αποστολή βιογραφικών: info@novatech.gr(link sends e-mail).

Τεχνική-Εμπορική εταιρεία ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ ως υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Ξενοδοχεία (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας). Απαιτούνται: Η/Υ, Autocad, Αγγλικά, Γερμανικά (επιθυμητά), δίπλωμα αυτοκινήτου, επαγγελματική εμπειρία, ευχάριστη και δραστήρια προσωπικότητα. (Κωδικός θέσης: CHP2Β). Αποστολή βιογραφικών: info@novatech.gr(link sends e-mail)

Τεχνική-Εμπορική εταιρεία ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ ως Υπεύθυνο Πωλήσεων και Ανάπτυξης συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Ξενοδοχεία (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας). Απαιτούνται: επαγγελματική εμπειρία πωλήσεων, ευχάριστη και δραστήρια προσωπικότητα, Η/Υ, Αγγλικά, δίπλωμα αυτοκινήτου. (Κωδικός θέσης: CHP1A). Αποστολή βιογραφικών: info@novatech.gr(link sends e-mail).

Από Τεχνικό Γραφείο στα βόρεια προάστεια της Αθήνας ζητείται Πολιτικός Μηχανικός η Τεχνολόγος Μηχανικός γνώστης Αutocad, με εμπειρία στη σύνταξη μελετών στατικής επάρκειας ,καθώς και Αρχιτέκτων Μηχανικός με εμπειρία στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κλπ. Αποστολή βιογραφικού email: gkontaxi@otenet.gr(link sends e-mail)

Η εταιρεία «Arclight» αναζητά Ηλεκτρολόγο και Ηλεκτρονικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο του DΜX και ΚΝΧ σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές (Εγκαταστάσεις). Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού, τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, Γνώση Αγγλικής γλώσσας, Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου, Ευχέρεια λόγου, υπευθυνότητα και ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών. Στοιχεία Επικοινωνίας : 210-9689900 e-mail: sales@arclight.gr(link sends e-mail)

Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕΜΓΕ αναζητά Μηχανικό Λογισμικού με εμπειρία σε Web App Development. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@geoapikonisis.gr(link sends e-mail) για την κάλυψη θέσης με κωδικό 11. Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της θέσης παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://www.geoapikonisis.gr/el/theseis-ergasias/

Μηχανολόγος Μηχανικός ζητείται για το τμήμα πωλήσεων τεχνικής εμπορικής εταιρείας (πλήρους απασχόλησης), περιοχή Καλλιθέα, Αθήνα. Απαραίτητα Αγγλικά, πολύ καλή γνώση υπολογιστών, βιογραφικά στο e-mail: info@sbakelas.gr(link sends e-mail)

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *