Θέση εργασίας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 634η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΛΚΕ» (Ε-10467) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – 605η Συνεδρίαση ΔΣ / 18-5-2017.

Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης Οικονομικού Τμήματος ή Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της Αλλοδαπής. Μεταπτυχιακός τίτλος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
– Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Α΄ Τάξης Λογιστή – Φοροτεχνικού του Ο.Ε.Ε.
– Άριστη γνώση σε Ε.Λ.Π., Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και Εργατικής Νομοθεσίας
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογισμών καιοικονομικών αναφορών
– Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε εταιρεία με Γ΄ κατηγορίας βιβλία.Προϋπηρεσία σε Ελεγκτική εταιρεία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
– Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και κυρίως λογισμικού λογιστικής διαχείρισης
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κατερίνα Πατσίλια στο τηλέφωνο: 210-6503044.

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *